Новини ПАТ "НДІ ПРЕА"

До відома акціонерів ПАТ «НДІ ПРЕА»

Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут побутової електронної апаратури» (надалі-Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 79060, м.Львів, вул.Наукова,7А,повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15 квітня 2014 року, о 14 год. 30 хв. за адресою: м.Львів, вул.Наукова, 7А,  7-й поверх. Реєстрація акціонерів для участі  у загальних зборах з 13 год. 30 хв. до 14 год. 20хв.  Право участі у загальних зборах мають акціонери, які обліковуються в реєстрі акціонерів, складеному на 24-00 годину  09квітня2014  року. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 1.      Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження умов договору на виконання функцій [...]

Матеріали чергових загальних зборів акціонерів

Матеріали  чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НДІ ПРЕА" від 27 квітня 2013 року Протокол 1 Протокол 2 Протокол 3 Протокол 4 Протокол 5 Протокол 6 Протокол лічильнї комісії 1, 2, 3, 4

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут побутової радiоелектронної апаратури" 1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14311407 1.4. Місцезнаходження емітента Львівська , -, 79060, м.Львiв, вул.Наукова, 7а 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0322-64-69-55 0322-63-70-58 1.6. Електронна поштова адреса емітента  Детальніше: Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік       _ [...]

До відома акціонерів ПАТ «НДІ ПРЕА»

До відома акціонерів ПАТ «НДІ ПРЕА» Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут побутової електронної апаратури» (далі Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 79060, м.Львів, вул.Наукова,7А,повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2013 року, о 14 год. 30 хв. за адресою: м.Львів, вул. Наукова, 7Б, 2-й поверх. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах з 13 год. 30 хв. до 14 год. 20хв. Право участі у загальних зборах мають акціонери, які обліковуються в реєстрі акціонерів, складеному на 24-00 годину 23 квітня 2013 року. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження умов договору на виконання функцій ліч [...]

Published on  March 27th, 2013

Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут побутової електронної апаратури»