Новини ПАТ "НДІ ПРЕА"

До відома акціонерів ПАТ «НДІ ПРЕА»

До відома акціонерів  ПАТ «НДІ ПРЕА»     Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут побутової електронної апаратури» код за ЄДРПОУ 14311407 (надалі-Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 79060, м.Львів, вул.Наукова,7А, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2016 року, об 11 год. 00 хв. за адресою: м.Львів, вул.Наукова, 7А,  5-й поверх, кабінет №507-508. Реєстрація акціонерів для участі  у загальних зборах з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв.  Право участі у загальних зборах мають акціонери, які обліковуються в реєстрі акціонерів, складеному на 24-00 годину  20 квітня 2016  року.                Перелік питан [...]

"Річна інформація емітента цінних паперів (ПАТ "НДІ ПРЕА") за 2014 рік "

"Річна інформація емітента цінних паперів (ПАТ "НДІ ПРЕА") за 2014 рік " Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

"Особлива інформація ПАТ "НДІ ПРЕА""

"Особлива інформація ПАТ "НДІ ПРЕА""

"Матеріали чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НДІ ПРЕА" від 23 квітня 2015р."

Протокол Лічильної Комісії Протокол 2  

До відома акціонерів ПАТ «НДІ ПРЕА»

До відома акціонерів  ПАТ «НДІ ПРЕА»     Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут побутової електронної апаратури» (надалі-Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 79060, м.Львів, вул.Наукова,7А, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2015 року, о 14 год. 30 хв. за адресою: м.Львів, вул.Наукова, 7Б,  11-й поверх. Реєстрація акціонерів для участі  у загальних зборах з 13 год. 30 хв. до 14 год. 20 хв.  Право участі у загальних зборах мають акціонери, які обліковуються в реєстрі акціонерів, складеному на 24-00 годину  17 квітня 2015  року.                Перелік питань, що виносяться на голосування (порядо [...]

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Протокол

Протокол 1 Протокол 2

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента:Публічне  акціонерне товариство  “Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури” 1.2. Код за ЄДРПОУ емітента: 14311407  1.3. Місцезнаходження емітента: 79060, м.Львів, вул.Наукова, 7Акий 1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0322647455 1.5. Електронна поштова адреса емітента: Karplyuk@optima-c.com.ua 1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації : NDI.LVIV.UA 1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміни складу посадових осіб емітента. 2. Текст повідомлення Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (протокол №4 вiд 09.04.2014) звiльнено з посади Голови Наглядової Ради Товариства, з одночасним припиненням членства у Наглядовiй радi Товариства, на пiдставi п [...]

Published on  March 27th, 2013

Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут побутової електронної апаратури»