Новини ПАТ "НДІ ПРЕА"

ПРОТОКОЛ № 25 чергових загальних зборів акціонерів

ПРОТОКОЛ № 25 чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОБУТОВОЇ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ»

Річний звіт ПАТ НДІ

Звіт    Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова комiсiї з припинення       Каданiна Тетяна Олександрiвна (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) М.П. 26.04.2017 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут побутової радiоелектронної апаратури" 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Код за ЄДРПОУ 14311407 4. Місцезнаходження Львівська , -, 79060, м.Львiв, вул.Наукова, 7а 5. Міжміський код, телефон та факс 032 26 [...]

Повідомлення про збори та проекти рішень по питаннях порядку денного зборів акціонерів, запланованих на 21 квітня 2017 року.

Повідомлення про збори та проекти рішень по питаннях порядку денного зборів акціонерів, запланованих на 21 квітня 2017 року.

Результати голосування по питаннях порядку денного на загальних зборах акціонерів 17.02.2017р.

Результати голосування по питаннях порядку денного на загальних зборах акціонерів 17.02.2017р.

"Особлива інформація ПАТ "НДІ ПРЕА""

"Особлива інформація ПАТ "НДІ ПРЕА"" Перетворення НДІ ПРЕА Посадові НДІ ПРЕА  

До відома акціонерів ПАТ «НДІ ПРЕА»

Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» (адреса: 79060, м.Львів, вул.Наукова, 7А, код ЄДРПОУ 14311407) повідомляє про те, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 17 лютого 2017 року за адресою: місто Львів, вулиця Наукова, 7А (5-й поверх, кабінет №507-508). Початок зборів об 11.00 год. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватися 17 лютого 2017 року з 10.00 год. до 10.50 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.00 год. 13 лютого 2017 року. Проект порядку денного зборів: 1. Обрання лічильної комісії позачергових  загальних зборів акціонерів. 2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. 3. Прийнят [...]

" МАТЕРІАЛИ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ "НДІ ПРЕА" від 26 квітня 2016р."

" МАТЕРІАЛИ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ "НДІ ПРЕА" від 26 квітня 2016р." Протокол лічильної комісії №1 Протокол ЗЗА-2016

"Річна інформація емітента цінних паперів (ПАТ "НДІ ПРЕА") за 2015 рік "

"Річна інформація емітента цінних паперів (ПАТ "НДІ ПРЕА") за 2015 рік " Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Published on  March 27th, 2013

Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут побутової електронної апаратури»